Reservations

Contact Us - Days Inn Batavia New York

Days Inn Batavia Darien Lake Theme Park
200 Oak Street,
Batavia NY 14020
Phone: (585) 343-6000